Article Image

All.Can at 4 - Annual Report

Roczne sprawozdanie All.Can przedstawia osiągnięcia inicjatywy w czwartym roku jej istnienia, takie jak: ustanowienie All.Can International jako podmiotu prawnego, misję All.Can oraz cele strategiczne, definicję efektywności leczenia raka, postępy w różnych projektach, a także osiągnięcia i plany grup roboczych i inicjatyw krajowych All.Can.

Kliknij w link aby pobrać raport: http://all-can.pl/data/All_Can_at_4_landscape.pdf