Article Image

All.Can Polska na konferencji Cancer Prevention 2020

18 września 2019 roku przedstawiciele All.Can Polska uczestniczyli w organizowanej przez Agencję Badań Medycznych konferencji Cancer Prevention 2020. Uczestnicy konferencji dyskutowali kierunki nakreślone w Narodowej Strategii Onkologicznej, nowoczesne technologie w diagnostyce i leczeniu nowotworów oraz kwestie związane prewencją chorób onkologicznych. Pośród panelistów znaleźli się Beata Ambroziewicz, prof. Piotr Rutkowski, prof. Adam Maciejczyk i dr  Joanna Didkowska, członkowie Grupy Sterującej All.Can Polska