Article Image

All.Can Polska na Letniej Akademii Onkologicznej dla Dziennikarzy

Już po raz VIII odbyła się Letnia Akademia Onkologiczna dla Dziennikarzy organizowana przez Fundację im. dr Macieja Hilgiera. W ramach cyklu wykładów edukacyjnych dla dziennikarzy dotyczących tematów z obszaru onkologii mieliśmy okazję zaprezentować naszą inicjatywę oraz pokazać jak ważne i konieczne jest branie pod uwagę kosztów pośrednich w procesie finansowania terapii onkologicznych. All.Can Polska reprezentował Szymon Chrostowski, Przewodniczący Grupy Sterującej oraz dr n.med. Jakub Gierczyński, ekspert Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego, którzy przedstawili zagadnienie: „Efektywność opieki zdrowotnej – koszty pośrednie i ocena pacjentów”.

Podczas wystąpienia Szymon Chrostowski zaapelował, by patrzeć na wydatki w onkologii przez pryzmat budżetu państwa, a nie wyłącznie budżetu MZ, wówczas wydatek na leczenie staje się inwestycją, a nie kosztem. Dr n. med. Jakub Gierczyński natomiast zwrócił uwagę, że koszty pośrednie powinny być uwzględniane w decyzjach o kosztach leczenia w onkologii, ponieważ wówczas widać, jak opłaca się inwestować w innowacyjne terapie, dzięki którym pacjent ma szanse nie tylko na dłuższe życie, ale też na powrót do aktywności zawodowej i społecznej, co przekłada się na redukcję wydatków z tytułu zwolnień lekarskich, rent, opieki nad chorym i innych.

Zachęcamy do obejrzenia całego wykładu, który otrzymaliśmy dzięki uprzejmości organizatora LAO – Fundacji im. dr Macieja Hilgiera.