Article Image

Inauguracja projektu All.Can w Polsce

21 marca 2017 roku podczas VI Forum Pacjentów Onkologicznych, którego organizatorem jest Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych (PKPO), miała miejsce oficjalna inauguracja projektu All.Can w Polsce.

Oficjalna inauguracja składała się z dwóch części: panelu tematycznego All.Can – wyzwania w onkologii oraz briefingu dla prasy. W trakcie wydarzenia zaprezentowany został raport Grupy Sterującej All.Can „Poprawa efektywności i stabilności opieki onkologicznej. Rekomendacje dla Polski”, a także petycja w tej sprawie, skierowana do decydentów. Podczas panelu w imieniu Grupy Sterującej rekomendacje omówili: prof. dr hab. n. med. Jacek Jassem, prof. dr hab. n.med. Jacek Fijuth, dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski, Szymon Chrostowski oraz europoseł Bolesław Piecha. Prelegenci uczestniczyli także w spotkaniu z prasą. Projekt All.Can realizowany jest przy wsparciu firmy Bristol-Myers Squibb oraz Amgen, MSD, Roche, Novartis i Pfizer.