Article Image

Letnia Akademia Onkologiczna dla Dziennikarzy 2019

All.Can Polska już po raz drugi wziął udział w IX Letniej Akademii Onkologicznej. Inicjatywę reprezentowali Szymon Chrostowski, Przewodniczący Grupy Sterującej All.Can Polska oraz dr Jakub Gierczyński, Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego.

W trakcie sesji nt. systemu opieki nad pacjentem onkologicznym pt.: ”Czy podążamy w dobrym kierunku? Analiza zmian w opiece onkologicznej w Polsce w latach 2017-2019. Diagnoza” przedstawili przygotowaną przez Grupę Sterującą All.Can analizę zmian w opiece onkologicznej w Polsce, które miały miejsce w latach 2017- 2019. W „Diagnozie” przedstawione są zarówno osiągnięcia, jak i zagadnienia wymagające pilnego działania. Wśród nich znalazły się potrzeby:

  • skrócenia ścieżki pacjenta – od diagnozy do leczenia
  • wprowadzenia standardów diagnostyki, leczenia i rehabilitacji
  • poprawy dostępu do innowacyjnych terapii

Letnia Akademia Onkologiczna jest inicjatywą mającą na celu przybliżenie opinii publicznej osiągnięć nowoczesnej medycyny, jak również podniesienie świadomości niezaspokojonych potrzeb zdrowotnych w chorobach nowotworowych. Do udziału w wydarzeniu zaproszeni zostali wybitni onkolodzy oraz eksperci zdrowia publicznego, którzy spotkali się z dziennikarzami z całej Polski specjalizującymi się w publicystyce medycznej.

Zachęcamy do obejrzenia sesji z udziałem przedstawicieli All.Can