Article Image

Pacjent onkologiczny w dobie COVID19

Z inicjatywy organizacji pacjentów – członków Grupy Sterującej All.Can Polska przygotowany został film skierowany do osób, u których występuje podejrzenie choroby nowotworowej oraz pacjentów, którzy są już w procesie diagnostyki lub terapii. Niestety w dobie COVID-19 wielu chorych obawia się kontaktu z lekarzami, co może wpłynąć negatywnie na ich szanse skutecznego leczenia. Celem materiału jest zachęcenie pacjentów do kontaktu z lekarzem oraz kontynuacji diagnostyki i leczenia. W filmie wskazane są miejsca, gdzie pacjenci mogą uzyskać stosowne informacje. Materiał uzyskał patronat honorowy Rzecznika Praw Pacjenta.

Link do wersji audio materiału:
Pacjent_onkologiczny_w_dobie_COVID19_lektor.mp3