Article Image

Prezentacja wyników ankiety wśród pacjentów onkologicznych

13 listopada br. W Warszawie zaprezentowany został raport „Jak polscy pacjenci oceniają opiekę onkologiczną”, który powstał w oparciu o wyniki ankiety przeprowadzonej wśród polskich pacjentów onkologicznych w ramach międzynarodowej inicjatywy All.Can.

O doświadczeniach polskich pacjentów i rekomendacjach zmian rozmawiali eksperci, przedstawiciele organizacji pacjentów oraz pozostali uczestnicy spotkania prasowego. W gronie panelistów zasiedli członkowie Grypy Sterującej All.Can: Krystyna Wechmann, Prezes Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych, Beata Ambroziewicz, Prezes Polskiej Unii Organizacji Pacjentów „Obywatele dla Zdrowia”, prof. Adam Maciejczyk, Prezes Polskiego Towarzystwa Onkologicznego i Szymon Chrostowski, Przewodniczący Grupy. Zaproszenie do zajęcia miejsca wśród prelegentów przyjął też Minister Grzegorz Błażewicz, zastępca Rzecznika Praw Pacjenta.

W badaniu ankietowym „Poprawa wyników leczenia dla pacjentów, ocena efektywności” wzięło udział prawie 4000 osób z 10 krajów (Australia, Belgia, Francja, Hiszpania, Kanada, Polska, Szwecja, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Włochy), w tym 1135 (29%) stanowili pacjenci z Polski. Czyni to niniejsze badanie jednym z największych międzynarodowych badań zaprojektowanych do poznania opinii pacjentów na temat jakości opieki onkologicznej. Zbieranie ankiet miało miejsce w okresie od czerwca do listopada 2018 roku. Raport dotyczący wyników międzynarodowych opublikowany został w lipcu 2019 roku.

Na konferencji prasowej z udziałem mediów przedstawiono wyniki opracowane na podstawie odpowiedzi polskich respondentów wraz z wnioskami i rekomendacjami wypracowanymi przez członków Grupy Sterującej All.Can i biorące udział w badaniu organizacje pacjentów. Cały raport jest dostępny na stronie: http://www.all-can.pl/data/Raport_AllCan_2019_WWW.pdf