Article Image

Raport All.Can Diagnoza zmian w opiece onkologicznej w Polsce 2017 - 2019

W marcu 2017 roku został opublikowany Raport „All.Can: popra­wa efektywności i stabilności opieki onkologicznej – rekomen­dacje dla Polski”. Rekomendacje przedstawione w raporcie, będące wyrazem konsensusu wchodzących w skład polskiej Grupy Sterującej All.Can ekspertów z zakresu onkologii i zdrowia publicznego, reprezentantów organizacji pacjenckich oraz przemysłu, wskazywały na obszary wymagające szczególnego uwzględnienia w pracach zmierzających do poprawy efektywności opieki onkologicznej w Polsce.

Po upływie ponad 2 lat od powstania Raportu, Grupa Sterująca All.Can dokonała analizy zmian w zakresie opieki onkologicznej wskazując zarówno na osiągnięcia, jak i niezaspokojone potrzeby i wyzwania, które wymagają zmian organizacyjnych i systemowych.

Pobierz Raport w PDF: <pobierz>