Article Image

Raport Diagnoza zmian w opiece onkologicznej 2020

Raport „Diagnoza zmian w opiece onkologicznej 2020”

W roku 2019 Grupa Sterująca dokonała oceny zmian wskazanych w rekomendacjach, a wnioski przedstawione zostały w raporcie „Diagnoza zmian w opiece onkologicznej w Polsce 2017 – 2019”. Raport „Diagnoza zmian w opiece onkologicznej 2020” jest kontynuacją ubiegłorocznej analizy i przedstawia listę zmian, jakie zaszły na przestrzeni roku, wskazując na osiągnięcia oraz wyzwania w zakresie sformułowanych rekomendacji All.Can. [Kliknij w obrazek powyżej, żeby pobrać raport w PDF]