Article Image

Stanowisko All.Can Polska dotyczące kosztów pośrednich

Koszty pośrednie to wartość niewytworzonego PKB na skutek absenteizmu chorych i ich nieformalnych opiekunów, prezenteizmu chorych i ich nieformalnych opiekunów, niezdolności do pracy (przebywaniu na rencie inwalidzkiej) oraz przedwczesnego zgonu. Obniżenie produkcyjności pracy, a więc zmniejszenie wytworzonego PKB przekłada się na skutki dla finansów publicznych, gdyż zmniejszają się dochody budżetu państwa (a w konsekwencji także budżetów samorządowych) z podatków dochodowych PIT i CIT, a także VAT i akcyzy. Nie tylko ograniczeniu ulegają wpływy ze składek na ubezpieczenia społeczne. Jednocześnie rosną wydatki budżetu na transfery na rzecz chorych (świadczenia chorobowe, rehabilitacyjne i renty inwalidzkie).

Kliknij w obraz aby pobrać dokument.

All.Can Polska uważa, że koszty pośrednie są niezbędnym elementem w kształtowaniu polityki zdrowotnej Państwa. Zapoznaj się z naszym stanowiskiem dotyczącym metody liczenia kosztów pośrednich ich zastosowania oraz wdrożenia do strategii rządu.