Article Image

XV Forum Rynku Zdrowia 21-22.10.2019

Już po raz 15 odbyło się Forum Rynku Zdrowia, w którym z ramienia All.Can w 2 sesjach wzięli udział Beata Ambroziewicz i Szymon Chrostowski

W sesji „Finansowanie świadczeń zdrowotnych w Polsce” (21.10) eksperci rozmawiali o stanie finansów polskiej ochrony zdrowia w świetle wyzwań demograficznych i problemów kadrowych. Prelegenci rozważali co jest możliwe i realne dzięki osiągnięciu 6 proc. wydatków PKB na zdrowie w 2024 roku. Beata Ambroziewicz wskazała na wprowadzone w ostatnich latach istotne rozwiązania wspierające optymalizację wydatków związanych z obszarem onkologii oraz wypunktowała najpilniejsze potrzeby wymagające podjęci konkretnych kroków ze strony decydentów Szymon Chrostowski wziął udział w sesji „Onkologia – wybrane zagadnienia terapeutyczne i organizacyjne” (22.10) podczas której klinicyści i przedstawiciele pacjentów dyskutowali o stanie polskiej onkologii oraz wyzwaniach stojących przed wszystkimi stronami zaangażowanymi w opiekę onkologiczną w Polsce.

Podczas paneli przedstawiciel All.Can Polska mieli okazję zaprezentować i omówić najważniejsze wnioski raportu Diagnoza, który podsumowuje zmiany, jakie zaszły w opiece onkologicznej w latach 2017-2019 oraz przedstawić największe wyzwania, które wymagają podjęcia pilnych działań. Wśród nich do najistotniejszych należą: potrzeba skrócenia i koordynacji ścieżki pacjenta w procesie diagnostyki i leczenia, konsolidacja świadczeń, określenie pożądanej jakości badań diagnostycznych, patomorfologicznych i genetycznych, większy dostęp do innowacyjnych terapii oraz ułatwienie dostępu pacjentów do badań klinicznych.

Zachęcamy do zapoznania się z wywiadami, które były przeprowadzone z przedstawicielami All.Can w trakcie Forum Rynku Zdrowia

http://www.rynekzdrowia.pl/Serwis-Onkologia/W-onkologii-musimy-poszukiwac-rozwiazan-dla-szybszego-udostepniania-nowych-terapii,199490,1013.html

http://www.rynekzdrowia.pl/Serwis-Onkologia/Chrostowski-skrocmy-czas-oczekiwania-pacjentow-onkologicznych-na-nowe-leki,199622,1013.html