Article Image

XXII Kongres Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

All.Can Polska został zaproszony do uczestnictwa w Kongresie Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej, który odbywał się 29 sierpnia w Gdańsku. Podczas sesji inauguracyjnej Szymon Chrostowski przedstawił wstępne wyniki ankiety badającej opinie pacjentów na temat opieki onkologicznej w Polsce – „Pacjent w systemie opieki onkologicznej w Polsce i na świecie – wyniki badania opinii All.Can”.  Raport przedstawia opinie pacjentów na temat dostępu do informacji na temat opcji terapeutycznych, sposobów radzenia sobie z działaniami ubocznymi, bólem, możliwości korzystania ze wsparcia specjalistów, min. rehabilitantów, dietetyków i psychologów. Wskazuje jasno na obszary wymagające działań, które poprawią jakość opieki nad chorymi onkologicznymi.

Cały raport już wkrótce zostanie opublikowany, a wnioski i rekomendacje z niego płynące zostaną przekazane wszystkim stronom mającym wpływ na poprawę jakości opieki onkologicznej.

W swym wystąpieniu Szymon Chrostowski nawiązał także do przygotowanego przez inicjatywę All.Can Raportu „Diagnoza”, w którym analizie poddane zostały zmiany, jakie zaszły w opiece onkologicznej na przestrzeni ostatnich 2 lat oraz dalej niezaspokojone potrzeby, pośród których na pierwszy plan wysuwają się potrzeby: skrócenia ścieżki pacjenta od diagnostyki do rozpoczęcia leczenia, wdrożenia standardów diagnostyki, procesu leczenia i rehabilitacji oraz poprawa dostępu do nowoczesnych terapii.