Article Image

27 maja 2021 r All.Can International opublikowało nowy raport: Wykorzystanie danych dla lepszej opieki onkologicznej.

Raport przedstawia perspektywiczne spojrzenie na to, jak zapewnić systematyczne gromadzenie i wykorzystywanie wysokiej jakości danych dotyczących zdrowia, w celu poprawy wyników leczenia pacjentów na całej ścieżce leczenia onkologicznego. Zalecenia opierają się na ustrukturyzowanym przeglądzie literatury, 16 wywiadach z ekspertami i konsultacjach z Międzynarodową Grupą Roboczą ds. Danych All.Can i Zewnętrznym Komitetem Doradczym. Celem działania inicjatywy All.Can jest identyfikacja sposobów optymalizacji wykorzystania zasobów w opiece onkologicznej w celu zapewnienia najlepszej jakości opieki pacjentom – a dane mają kluczowe znaczenie dla osiągnięcia tego celu.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem, który jest dostępny do pobrania w poniższym linku:

http://all-can.pl/data/Harnessing-data-for-better-cancer-care_Report.pdf