Article Image

Diagnoza zmian w opiece onkologicznej 2022

„Diagnoza zmian w opiece onkologicznej 2022” jest zbiorem informacji o działaniach systemowych realizowanych w Polsce w obszarze onkologii w minionym roku. Są one wynikiem z jednej strony wdrażania długookresowych strategii, mających na celu poprawienie opieki (np. wdrażanie koncepcji Krajowej Sieci Onkologicznej), ale też poprawianiem funkcjonalność operacyjnej (np. wdrażania nowych technologii). All.Can będąc platformą dialogu, ma ambicje stymulowania do zmian, dostarczając ekspertyzę i doświadczenie reprezentowane przez grono zaangażowanych ekspertów.

Raport „Diagnoza zmian w opiece onkologicznej 2022” dostępny do pobrania w wersji polskiej: -> KLIKNIJ ABY POBRAĆ