Article Image

RAPORT Z PROJEKTU „Standardy obsługi pacjentów w ramach leczenia raka piersi”

Skoordynowana, kompleksowa opieka nad pacjentami z chorobami nowotworowymi staje się standardem w ochronie zdrowie. Skuteczne przeprowadzenie pacjenta po jego indywidualnej ścieżce, rozpoczynającej się od podejrzenia choroby aż po rehabilitację po zakończonym leczeniu, wymaga doskonałej organizacji pracy ośrodka onkologicznego. Choć istnieją ogólnodostępne wytyczne dotyczące organizacji procesów obsługi, diagnostyki i leczenia pacjenta w ramach skojarzonej terapii raka, to jednak nie są one uniwersalne. Każdy ośrodek ma inne uwarunkowania, choćby takie jak rozmieszczenie budynków, wykorzystywane systemy informatyczne, liczba pacjentów czy pracowników, a zatem powinien wypracować swoje własne procedury i standardy. Metody, jakimi warto się w tym celu posłużyć, przedstawia raport z projektu „Standardy obsługi pacjentów w ramach leczenia raka piersi”.

Raport dostępny do pobrania pod linkiem:

Standardy_obslugi_BCU_raport_PTO_AllCan_Polska_Proqual.pdf