Article Image

ECCO dołącza do All.Can EU

Podczas Europejskiego Forum Zdrowia, które odbyło się 4-6 października w Gastein w Austrii, Europejska Organizacja Onkologiczna (ECCO) dołączyła oficjalnie do inicjatywy All.Can na poziomie europejskim.

ECCO reprezentuje ponad 170 tysięcy profesjonalistów z zakresu onkologii zrzeszonych w 25 międzynarodowych oraz europejskich towarzystwach onkologicznych, takich jak m.in. Europejskie Towarzystwo Onkologii Medycznej, Europejskie Towarzystwo Onkologii Ginekologicznej, Europejskie Towarzystwo Radiologiczne czy Europejskie Towarzystwo Onkologii Pediatrycznej.

Wspólnym celem All.Can oraz ECCO jest promowanie innowacyjnych rozwiązań w opiece onkologicznej. Współpraca ECCO i All.Can stanowi więc niepowtarzalną okazję do wymiany pomysłów oraz doświadczeń pomiędzy specjalistami z zakresu onkologii, pacjentami oraz przedstawicielami przemysłu w celu wypracowania rozwiązań dążących do poprawy efektywności i stabilności opieki onkologicznej.

All.Can EU pracuje obecnie nad przeprowadzeniem badania wśród pacjentów na temat ich wiedzy o braku efektywności w opiece onkologicznej. We współpracy z ECCO planowane jest zorganizowanie konsultacji także wśród ekspertów, co pozwoli na uzyskanie pełnego obrazu problemu oraz zaproponowanie konkretnych rozwiązań.

Więcej na temat współpracy pomiędzy All.Can i ECCO w wywiadzie z dr Mattim Aapro, członkiem europejskiej Grupy Sterującej All.Can, oraz dr Peterem Naredi, Prezesem ECCO:

Więcej informacji na temat inicjatywy All.Can na poziomie europejskim na stronie: http://www.all-can.org