Article Image

"Jak polscy pacjenci oceniają opiekę onkologiczną?" - Wyniki międzynarodowego badania ankietowego All.Can – odpowiedzi respondentów z Polski

Doświadczenia pacjentów onkologicznych są cennym źródłem informacji na temat funkcjonowania opieki nad chorymi. Perspektywa pacjentów pomaga zidentyfikować najpoważniejsze braki czy nieprawidłowości, a ich spostrzeżenia mogą być następnie w ukształtowaniu ulepszeń w sposobie świadczenia opieki. Dlatego w ramach międzynarodowej inicjatywy All.Can podjęta została decyzja o zrealizowaniu ankiety wśród byłych i obecnych pacjentów onkologicznych.

W ankiecie „Poprawa wyników leczenia dla pacjentów, ocena efektywności” wzięło udział prawie 4000 osób z 10 krajów (Australia, Belgia, Francja, Hiszpania, Kanada, Polska, Szwecja, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Włochy), w tym 1135 (29%) stanowili pacjenci z Polski. Czyni to niniejsze badanie jednym z największych międzynarodowych badań zaprojektowanych do poznania opinii pacjentów na temat jakości opieki onkologicznej. Prace w ramach badania rozpoczęły się 7 czerwca 2018 r. a skończyły w listopadzie 2018 roku.

Pytania dotyczyły oceny jakości opieki onkologicznej, aspektów finansowych związanych z chorobą, jak i otrzymanego wsparcia ze strony lekarzy, pielęgniarek, psychologów, rehabilitantów, dietetyków, a także organizacji pacjentów.

Wyniki badania międzynarodowego opublikowane zostały w lipcu 2019 roku i dostępne są pod linkiem:
https://www.all-can.org/publications/patient-insights-on-cancer-care-opportunities-for-improving-efficiency/

Raport przygotowany na podstawie wyników uzyskanych od respondentów z Polski zawiera wnioski i rekomendacje przygotowane przez Grupę Sterującą All.Can Polska we współpracy z organizacjami pacjentów.

[Kliknij aby pobrać raport]