Article Image

Relacja z dorocznego spotkania Grupy Sterującej All.Can Polska

Członkowie Grupy Sterującej All.Can Polska spotkali się 12 stycznia, aby podsumować działania Inicjatywy w minionym 2022 roku oraz wyznaczyć cele i obszary, które All.Can Polska planuje wspierać nowym 2023 roku. Była to również okazja do przedstawienia postępów we wdrażaniu Narodowej Strategii Onkologicznej oraz Krajowej Sieci Onkologicznej.

Spotkaniu przewodniczyli: reprezentująca firmę Bristol Myers Squibb Elżbieta Łapot, członek Prezydium All.Can Polska oraz Przewodniczący Prezydium Szymon Chrostowski. Jako prelegenci wystąpili profesor Maciej Krzakowski, Konsultant Krajowy w dziedzinie onkologii klinicznej, profesor Piotr Rutkowski, Prezes Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, profesor Adam Maciejczyk, Przewodniczący Rady ds. Onkologii przy Ministrze Zdrowia, Eduardo Pisani, Dyrektor Generalny All.Can International oraz reprezentujący firmę Amgen Jacek Graliński, członek Prezydium All.Can Polska.

Eduardo Pisani, Dyrektor Generalny inicjatywy All.Can International rozpoczął spotkanie od przedstawienia misji i wizji Inicjatywy oraz podsumował działania na arenie międzynarodowej w 2022 roku. Wyraził satysfakcję wynikającą z faktu, że poprzez dołączanie do grona inicjatyw narodowych kolejnych państw oraz liczne projekty realizowane zarówno przez organizację na poziomie globalnym, jak i krajowym, All.Can staje się prawdziwie globalną społecznością, która pracuje według jednej strategii i dąży do jednego celu – poprawy efektywności i stabilności opieki nad osobą z chorobą nowotworową.

W dalszej części spotkania Szymon Chrostowski podsumował projekty i działania zrealizowane przez Inicjatywę w Polsce w ubiegłym roku, w tym warsztaty poświęcone narzędziom wspierającym podnoszenie jakość opieki onkologicznej, skierowane do personelu szpitali onkologicznych. Jacek Graliński omówił postępy w pracach w ramach projektu „Optymalizacja gospodarki lekiem w warunkach szpitalnych”. Projekt został zainicjowany przez Polskie Towarzystwo Onkologiczne we współpracy z Polskim Towarzystwem Farmakoekonomicznym i Konsultant Krajową w dziedzinie farmacji szpitalnej profesor Krystyną Chmal-Jagiełło w roku 2021. Do prac nad opracowaniem rekomendacji, które przyczynią się do lepszego wykorzystania leków szpitalnych zarówno od strony finansowej, jak również jakości oraz bezpieczeństwa terapii onkologicznych, włączone zostało pod koniec roku 2021 All.Can Polska. W roku 2022 do zespołu projektowego zaproszeni zostali kolejni eksperci – Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Koderów Medycznych Michał Chrobot oraz Główny Farmaceuta w Dolnośląskim Centrum Onkologii, Pulmunologii i Hematologii Piotr Steciwko. Materiał wypracowany przez zespół ekspertów zostanie opublikowany i przekazany decydentom w I kwartale 2023 roku.

Kolejny prelegent, profesor Adam Maciejczyk omówił działania dotyczące Krajowej Sieci Onkologicznej, pilotażu KSO w czterech województwach oraz założeń dla wdrożenia KSO na terenie całego kraju w roku 2023. Profesor Piotr Rutkowski przedstawił postępy we wdrażaniu Narodowej Strategii Onkologicznej, m.in. w zakresie zwiększenia liczby lekarzy specjalistów istotnych dla poprawy opieki onkologicznej oraz inwestycji w profilaktykę pierwotną oraz profilaktykę wtórną. Profesor Maciej Krzakowski poprowadzili dyskusję
z Uczestnikami, na temat planów i założeń na 2023 rok. W ramach uczestnicy pochylili się nad propozycją działań zmierzających do poprawy dostępu do diagnostyki molekularnej w celu podniesienia efektywności leczenia onkologicznego i hematoonkologicznego. W wymianie podglądów dotyczących projektu udział wzięła profesor Anna Latos-Bieleńska, Konsultant Krajowa w dziedzinie genetyki klinicznej, która wskazała m.in. na konieczność utworzenia zawodu doradcy genetycznego oraz poparcia dla wprowadzenia ustawy o testach genetycznych. Członkowie inicjatyw zdecydowali o zasadności podjęcia działań wspierających poprawę dostępu do diagnostyki molekularnej, a plan aktywności opracowany zostanie w najbliższych tygodniach.

Na zakończenie spotkania Szymon Chrostowski zaprezentował nowy raport inicjatywy All.Can pt. „Diagnoza zmian w opiece onkologicznej w 2022 roku”. Dokument stanowi unikalne podsumowanie osiągnięć w zakresie poprawy efektywności opieki onkologicznej oraz wskazuje na wciąż niezaspokojone potrzeby i wyzwania, które wymagają zmian organizacyjnych i systemowych.

Rekomendacje All.Can Polska przedstawione w „Diagnozie zmian w opiece onkologicznej
w 2022 roku” dotyczą pięciu obszarów:
– efektywniejszej alokacja dostępnych zasobów na opiekę onkologiczną;
– zwiększenia roli profilaktyki pierwotnej oraz badań przesiewowych;
– zapewnienia szybszego i szerszego dostępu do innowacyjnych technologii medycznych
– uwzględnienia perspektywy pacjentów we wszystkich decyzjach związanych z procesem planowania, wdrażania i oceny opieki onkologicznej;
– poprawy dostępu pacjentów do badań klinicznych.

Dokument zostanie przekazany osobom decyzyjnym w zakresie kształtowania systemu opieki zdrowotnej w Polsce, w celu wywołania dyskusji na temat priorytetów w obszarze onkologii w naszym kraju.