Article Image

Raport All.Can at 5

Roczny raport All.Can przedstawia osiągnięcia inicjatywy w piątym roku jej istnienia, przy czym dwa główne wydarzenia to wprowadzenie na rynek raportu politycznego „Harnessing data for better cancer care” oraz organizacja spotkania All.Can Global Summit 2021 pod hasłem „Poprawa efektywności w opiece onkologicznej dzięki współpracy wielu interesariuszy” i launch. Raport zawiera również opis działań podejmowanych przez inicjatywy narodowe.

Raport dostępny do pobrania pod linkiem:

All.Can at 5